Duduzile Beatrice Gumede

Inkonzo yomngcwabo kaMeisie Duduzile Beatrice Gumede

Wazalwa ngo1948-08-28 ezalwa uBeslina MaMchunu Mngomezulu noAlbert Mngomezulu. Wazalelwa endaweni yaseChesterville kuRoad 12. Wagana uTeddius Bahle Gumede babusiswa ngabantwana abahlanu nabazukulu abawu 13 kanye nesizukulwane esiwu 3. Usishiye emhlabeni ngomhlaka 25-08-2020.

Hamba kahle Gumede, Qwabe, Yeyeye, Phakathwayo – MaDlakadla kaMfiso sobonana kwelizayo

All the memories which are found I will cherish for ever I will miss you most in my thoughts and the love you gave me right up till now , I never felt autsted my welfare was your priority my heart is broken I shall pray that wherever you are you happy and blessed May your Soul Rest In Peace my Aunty.Definitely I will mis the phone calls. From Paulyn

My mom was the pillar to my life and my children.we going to miss you voice to check us.we love you so much.Rest in peace Dlakadla omuhle, from Paru

Today is your birthday as we lay you to rest HAPPY BIRTHDAY MADLAKADLA

Gogo we had a great relationship as umakoti nomamezala we were totally different yet you allowed me to be myself I really appreciated it. Ubungeve uhlina but bengazi uyangithanda and I loved you back as much as ubusukhulile but I wasn’t ready for this I tried by all means to stay away during leskhathi secorona ngisaba ukukuthelela coz my fear was ngeke usurvive if ikuthola little did I know ukuthi that was pointless. No more mgosi sihleba ngoBabah and his siblings.

May your soul rest in peace it was a great pleasure knowing you gogo
from Sdu

Farewell gran from Nomshado

Uhambe kahle gogo from Londiwe noSedi

Farewell gogowami engimthandayo from Bane

Farewell gran from Naledi

Queen has fallen , lala uphumule Oldlady I would have never asked for a better mother . Siyabonga and uqhubeke usibheke Mabele made wena owancelisa ngaphesheya komfula . From Babah

You will be greatly missed ngizokukhumbula from Zola

You’ve been the greatest mom siyabonga MaDlakadla from Mali

Today you would be 72 happy heavenly birthday Madlakadla